Zdjęcia ze strony:  http://www.integraleuropeanconference.com/service/volunteering/   

 Budapeszt 8-11 maja 2014

Maciej Gutkowski, Jerzy Grycan i Aleksander Teisseyre

 

Organizacja IEC 2014

Integralna Europejska Konferencja 2014 została zaplanowana i zrealizowana przez organizację „Integral Europe”. Głównymi organizatorami byli Bence Ganti (Wegry), Dennis Wittrock (Niemcy) oraz grupa ich najbliższych przyjaciół. Dennis Wittrock stworzył kilka lat temu forum integralne w Niemczech, które przeprowadziło kilka dużych konferencji, integrowało środowisko niemieckie, nawiązało kontakty z innymi krajami. Bence Ganti jest twórcą Integralnej Akademii w Budapeszcie wokół której udało mu się zebrać kilkaset osób. Intencją organizatorów było spotkanie wielonarodowe, zebranie w Budapeszcie jak najliczniejszej grupy Europejczyków zainteresowanych integralną wizją świata i jej ucieleśnieniem. Przez ostatni rok intensywnie rozwijano stronę internetową http://integraleurope.org/ . Nawiązano kontakt z integralnymi aktywistami z różnych krajów Europy. Przeprowadzono cykl spotkań on-line z różnymi lud?mi.

 

Organizatorzy przygotowali bardzo atrakcyjny i bogaty program. Zaplanowano: 5-dniowe spotkanie;

Spotkania kluczowych prelegentów takich jak Ervin Laszlo, Ken Wilber, Roger Walsh czy Susanne Cook-Greuter; Kilkadziesiąt 20 minutowych spotkań w 8 różnych salach według kilkunastu bloków tematycznych (jeden z warsztatów, na temat integralnego przywództwa oraz metody ‚open space’, zaplanowany został przez naszego kolegę z Warszawy, Aleksandra Teisseyre), warsztaty 3 godzinne do wyboru, jeden z ośmiu; Cykl kilkudziesięciu 3 godzinnych warsztatów w 8 różnych salach według tematów; Sesję plakatową, eksponowaną podczas całej konferencji (jeden z plakatów obecny na konferencji został przygotowany przez „Integralny Tenis Stołowy” i dotyczył programu „FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa w tenisie stołowym”): http://www.integralnytenisstolowy.com/images/Budapeszt/integral%20table%20tennis%20-%20poster%20for%20iec%202014.04.24.pdf  .

 

Plakat Integralnego Tenisa Stołowego (na drugiej tablicy na górze)

Kluczowi prelegenci

Kryzys.  „Kluczowi prelegenci” poruszali tematy ogólne, w jakim punkcie jest ruch integralny (cywilizacja, ludzkość itp.) i co z tego dla nas wynika. Przewijała się sprawa kryzysu na świecie: chorej linearnej ekonomii, nietrwałości, niespójności, wysokiego stresu, sztucznych podziałów itp. Podkreślano, że kryzys ten jest mieszanką problemów stworzonych przez wcześniejsze etapy rozwoju – konserwatyzm (feudalizm), modernizm, postmodernizm. Integralni liderzy dość zgodnym głosem mówią o tym, że problemy te można rozwiązać, rozwijając się na nowy poziom świadomości – świadomości integralnej. Ken Wilber porównując historię Ameryki i Europy stwierdził, że „bogactwo historyczne i kulturalne Europy”, jej „ogromny potencjał” wyznacza jej szczególne miejsce dla dokonania kolejnej zmiany paradygmatu. Według Ervin’a Laszlo mamy około 10-20 lat na odejście od cywilizacji opartej na nieodnawialnych ?ródłach energii (ropie itp.) i zbudowanie cywilizacji opartej na energii słońca i odnawialnych ?ródłach. Pojawiła się stara chińska myśl, że kryzys to jest także okazja.

10156042_260840634101934_6610369934609756698_n

Świadomość integralna. Wielu wcześniejszych badaczy (jak np. Maslow czy Graves) przewidywało rozwój ludzkości na zupełnie nowe poziomy świadomości, dostępne w historii jedynie dla garstki najbardziej światłych ludzi. Kluczowi „integralni” prezenterzy mówili jednym głosem o potrzebie takich zmian świadomości w skali, dzięki której dokonamy zasadniczego przełomu w naszym świecie.

Laszlo mówił o tym, że „świat jest ze swej natury integralny”, „świadomość jest wszędzie obecna”, „świat jest hologramem”, „to co robi każdy z nas wpływa na resztę świata”, „zdrowa osoba to osoba zdolna do dawania i dzielenia się swoimi zasobami”, „jestem odpowiedzialny za swój rozwój” itp. Ken Wilber stwierdził, że zbliżamy się do punktu krytycznego 10% który oznacza przełom, i że według jego szacunków jest obecnie w Ameryce 4%, a w Europie 5% ludzi ucieleśniających świadomość integralną. Roger Walsh mówił o „zmianie motywacji”, „uważności”, „etycznym życiu”, „świadomości”, „mądrości”, „służbie dla obudzenia wszystkich istot”. Roger Walsh powiedział o dwóch różnych podejściach do religii, jednym „konserwatywnym” polegającym na „nierozumnej i ślepej wierze w jakąś historyjkę”, oraz „integralnej”, wykorzystującej ją jako okazję do poszukiwania w niej zawartej metaforycznie mądrości, jako narzędzie do pracy nad sobą, jako „narzędzie do osobistej transformacji”. Susanne Cook-Greuter, która jak stwierdziła „całe życie poświęciła badaniu rozwoju człowieka”, mówiła o „byciu człowiekiem”. Susanne Cook-Greuter poprowadziła wizualizację („kierowaną kontemplację”) w której wykorzystała statuę „Chrystusa Odkupiciela” w Rio de Janeiro dla ćwiczenia poszukiwania zawartej w niej wewnętrznej mądrości: https://www.facebook.com/IntegralEurope?fref=ts . Susanne Cook-Greuter zwraca uwagę na znaczenie muzyki i sztuki w byciu człowiekiem. Zaprosiła uczestników konferencji do obejrzenia występu japońskiej artystki Miyoko Shida: http://www.youtube.com/watch?v=K6rX1AEi57c . Pomyślałem, że stąd już mały krok do „sztuki gry w tenisa stołowego” w wersji integralnej. Robin Wood mówił dlaczego potrzebujemy integralnego rozwoju i działań dla stworzenia „Drugiego Renesansu”. Wood poprowadził „Integralna modlitwę dla ZdolnościRozwoju”: https://www.facebook.com/benceganti/media_set?set=a.10152066318222352.1073741836.639002351&type=3  

10171869_260840690768595_5388412986934463667_n

Przywództwo/Rozwój organizacji

Wstęp. Program FUNdamenty jest drogą wieloletniej pracy nad sobą trenerów, organizatorów, zawodników zaangażowanych w rozwój integralnego tenisa stołowego. Przed konferencją zadałem sobie trzy pytania szczególnie ważne dla dalszego rozwoju programu FUNdamenty: (1) jak dalej rozwijać nasze cechy przywódcze? (2) jak dalej rozwijać nasze organizacje? (3) jak dalej rozwijać naszą kulturę? W związku z tym w Budapeszcie wybierałem udział w prezentacjach i warsztatach na temat „przywództwo i rozwój organizacyjny”. Zauważyłem, że na warsztatach w tych grupach było najwięcej ludzi z Zachodu, zwłaszcza dużo Niemców, Duńczyków, Holendrów.

 

Jak rozwijać cechy przywódcze liderów?

?wiatły i dojrzały przywódca jest najważniejszym czynnikiem rozwoju każdej organizacji. Dążenie do mistrzostwa osobistego, stała praca nad sobą, integralny rozwój, rozwój harmonii wewnętrznej i bycie przykładem zmiany, której chcemy dokonać w świecie, to jest to co najlepszego może zrobić dla swojej organizacji każdy przywódca.Stosowanie w swoim codziennym życiu „integralnej transformacyjnej praktyki” lub „integralnej życiowej praktyki” prowadzi do pionowego rozwoju osobistego i do rozwoju świadomości integralnej.

Praca jako praktyka duchowa. Roger Walsh przypomina, że jedną z „praktyk integralnych” jest praca realizowana jako praktyka duchowa, praktyka miłości, jako droga transformacji świata „zewnętrznego” i „wewnętrznego” jednocześnie.

ćwiczenie badania „wszystkich poziomów” Dr Susanne Cook-Greuter. W trakcie 3-godzinnego warsztatu z Susanne Cook-Greuter uczestnicy uczyli się „słuchania wszystkich głosów”, „integrowania wszystkich poziomów” oraz honorowania wszystkich idei. Prowadząca omawiała kolejno każdy kolejny poziom, a następnie zapraszała do ćwiczenia (spotkań w parach) zadając sobie wzajemnie następujące pytania: kogo znam, kto tam jest? kiedy sam byłem na tym poziomie? kiedy każdy poziom jest użyteczny dla mnie i dla innych? Osobiście było to dla mnie ciekawe i inspirujące przepracowanie wszystkich poziomów.

„Droga sukcesu” Veit’a Lindau’a. W 3-godzinnym „warsztacie sukcesu” Veil Lindau z Niemiec zaprezentował serię ćwiczeń praktycznego zastosowania Spiral Dynamics i integralnej filozofii. Veil prowadził krótkie wykłady a następnie zapraszał uczestników do ćwiczenia w parach i małych grupach. W ramach ćwiczeń uczestnicy zadawali sobie następujące pytania: jak się czujesz? dlaczego tu się znalazłeś? czym jest dla Ciebie sukces? czego naprawdę chcesz? co u Ciebie tworzy ekstazę? gdzie jest Twoja pasja? jakie były Twoje lekcje poziomu czerwonego, niebieskiego, pomarańczowego? co możesz zrobić aby zintegrować te poziomy? jak możesz uczyć się od innych ludzi i zwierząt? Veil Lindau swoją „integralną drogę sukcesu” podsumował następującymi krokami: 1. Moja pełna lista sukcesów; 2. Integracja; 3. Wizja; 4. Cel; 5. Działanie; 6. Wspólnota.

Praca z ciałem integralnego przywódcy (Anouk Brack). Anouk Brack z Holandii poprowadziła 3-godzinny warsztat wspierania synergii w rozwoju lidera. Zastosowała metodę stworzoną przez Wendy Palmer jak wykorzystać w biznesie metody radzenia sobie z przeciwnościami stosowane w sztukach walki i mindfulness. Podczas warsztatu uczestnicy uczyli się jak działać pod presją, jak radzić sobie z krytyką, jak działać w trudnych sytuacjach w „zintegrowany sposób” wykorzystując zarówno „głowę”, „serce” i „brzuch” (trzewia, środek ciężkości, hara). Podczas warsztatu uczestnicy wykonali serię ćwiczeń w parach jak na przykład „4 kroki scentrowania”. 4 kroki scentrowania: postawa, oddech, przestrzeń wokół, …

 http://www.anouka.nl/leadership-embodiment/in-english-leadership-embodiment-events/

Wizualizacja. Clemens Drilling i Jurgen Boltz z Niemiec w ramach swojej prezentacji włączyli ćwiczenie wizualizacji „jak może funkcjonować organizacja integralna (drugiej warstwy rozwoju)”.

Integralny tenis stołowy. Wszystkie powyższe idee dotyczące rozwoju przywódczych cech liderów organizacji mogą być zastosowane w naszych szkoleniach dla trenerów i organizatorów tworzących szkółki, kluby i centra integralnego tenisa stołowego. Mogą być poszerzeniem programu warsztatów FUNdamenty 3 i omawiane na telekonferencjach.Jak wykorzystać doświadczenia Integralnej Europejskiej Konferencji 2014 dla rozwoju cech przywódczych wszystkich trenerów-uczestników programu FUNdamenty? Jak udoskonalić program warsztatów, telekonferencji i obozów?

 

 

Jak rozwijać organizację?

Poziomy rozwoju organizacji. Główny przełom w rozwoju organizacji dotyczy przejścia „od strachu do zaufania i miłości”. Rozwój poziomy organizacji przebiega od „czerwonych” gangów, „niebieskich” kościołów i szkół, „pomarańczowych” instytutów badawczych i korporacji, „zielonych” centrów szkoleń psychologicznych rozwijających inteligencję emocjonalną, w kierunku organizacji integralnych, „uczących się” („żółtych”, „turkusowych” itp.). Rozwój pionowy organizacji dotyczy uwzględnienia „wszystkich ćwiartek” – ciała, umysłu, systemu i kultury. 

Stała inspiracja do rozwoju integralnego. Najważniejszym elementem rozwoju organizacji jest rozwój osobisty członków organizacji, a zwłaszcza jego przywództwa. Rozwój integralny jest odpowiedni w każdym momencie, w każdej części organizacji. 

Odkrywanie organizacji na nowo. Frederic Laloux poświęcił 3 lata na studiowanie integralnych (2nd Tier) organizacji. Napisał książkę pod tytułem „Odkrywanie organizacji na nowo” („Reinventing organisation”). W Integralnym Instytucie książka „Reinventing Organisation” została okrzyknięta „książką dekady” jeśli chodzi o organizację i zarzadzanie, podobnie tak jak 10 lat temu „Good to Great” Phill’a Collins’a. Na konferencji w Budapeszcie Frederic Laloux nie był osobiście, ale przygotował film o „ponownym odkrywaniu organizacji”: https://www.youtube.com/watch?v=p1qUUAPtKZI#t=22 .

 Metaforą integralnej organizacja jest żywy organizm. Frederic Laloux odkrył 3 główne cechy integralnej organizacji: (1) samozarządzanie; (2) całościowość/systemowość; (3) ewolucyjny cel. 

Samozarządzanie – wykorzystanie wszystkiego co każdy ma najlepszego. „Żółta” organizacja oparta na samozarządzaniu, bez hierarchii, bez ‚wielkiego bosa’, jej struktura jest elastyczna i organiczna. Clemens Drillingd, Jurgen Boltz w swoim warsztacie na temat projektu integralnego, omawiali wspólne cele i zasady, rozwój narzędzi integralnego badania sytuacji, przygotowanie przez każdego swojego projektu, gdzie każdy jest dyrektorem swojego projektu. Co każdy z nas ma najlepszego dla integralnego tenisa stołowego, jaki projekt możesz rozwinąć, aby wyrażał Twoje talenty, silne strony, typ osobowości, wiedzę? 

Stawianie i podążanie za „celem ewolucyjnym”. Cel ewolucyjny jest oparty na uważnym słuchaniu, gdzie chce iść organizacja (jako „żywy organizm”), co jest w niej teraz najważniejsze i co może być jej następnym krokiem. Na przykład jaki może być kolejny krok dla szkółki, klubu czy całego programu FUNdamenty, jaki może być następny krok w rozwoju integralnego tenisa stołowego. 

Całościowy rozwój organizacji oparty na modelu AQAL uwzględnia „wszystkie poziomy, ćwiartki, linie, typy oraz stany”. Całościowy rozwój każdej naszej szkółki musi uwzględnić poukładanie głosów wszystkich udziałowców – rodziców, trenerów, zawodników, kierownictwa, sponsorów – i takie negocjowanie w obrębie całego systemu, prowadzące do sytuacji „win-win-win”, gdzie wszyscy wygrywają. Każdy nasz projekt rozwoju szkółki, klubu czy konkretnego zawodnika powinien uwzględniać „wszystkie ćwiartki”: mistrzostwo techniczno-taktyczne, sprawność fizyczną, zdrowy styl życia, odporność psychiczną, integralną organizację oraz kulturę. 

Stałe monitorowanie organizacji. Clemens Drilling i Jurgen Boltz zaprezentowali główne założenia, jakie stosują w celu dokonania oceny organizacji: 2-3 dni obserwacji i dialogu w badanej firmie, warsztaty w celu stworzenia obrazu, zebranie różnych obrazów sytuacji uwzględniających wszystkich udziałowców, zastosowanie specjalnych kart do wypełnienia, uważność na to co się dzieje, gotowość na następny krok, wyznaczenie milowych kroków projektu itp. Jednym z wyzwań naszego programu FUNdamenty jest przygotowanie w tej chwili względnie prostych i tanich narzędzi dla monitorowania każdego klubu i szkółki. 

Wykorzystanie najnowszych metod zespołowego uczenia się, projektowania, zarządzania projektami. Olek Teisseyre omówił dwa niezwykłe narzędzia dla rozwoju organizacji: „integralne przywództwo” oraz „otwartą technologię”. O „otwartej technologii” możemy się więcej dowiedzieć tutaj: http://www.openspace.pl/ lub http://www.youtube.com/watch?v=UIGpVbWtezA . Stefan Schoch w swoim warsztacie oraz materiałach informacyjnych omówił narzędzie do tworzenia integralnego projektu: Integralny Inkubator”. Jak wykorzystać „technologię open space” i inne metody w naszych szkoleniach programu FUNdamenty?

Zaangażowanie się w działanie dla integralnego rozwoju organizacji. Robin Wood podkreślił znaczenie zaangażowania w działanie, które ma sens oraz skuteczność w przypadku każdego integralnego projektu. Integralny projekt nie może kończyć się na „dobrych intencjach”.

1625721_681137295256831_5862445708617787565_n

Jak rozwijać kulturę?

Integralna Akademia na Węgrzech. Przykład ten mówi nam, że przede wszystkim potrzeba nam „charyzmatycznych liderów”, tak zapalonych jak Bence Ganti. Integralna Akademia jest akademią rozwoju liderów z 3-letnim programem studiów integralnej psychologii, pełnej wiary w ludzi, osobistej psychoterapii, rytuałów wykorzystujących lokalną tradycję węgierską. Bence mówi, że w Integralnej Akademii „żółty” jest tworzony na bazie zdrowego „zielonego”. Pojawili się w niej już pierwsi studenci z zagranicy, z Bułgarii i Rosji. 3-letni program integralnej psychologii zawiera: 1 rok -budowanie zaufania – terapia eksperymentalna; Teoria integralna – wykłady; 2 rok- wielokrotne spotkania – trening komunikacji terapeutycznej; praktyka doradcza; wspólnota; 3 rok – praca magisterska; medytacja.

Prywatny integralny instytut w Danii. Vadum Dahl opowiedział o integralnej inicjatywie w Danii. W instytucie jest obecnie 600 studentów studiujących life coaching, psychoterapię i mindfulness. Dotychczas zdołano przetłumaczyć prawie 30 integralnych książek na język duński.

Living Masters Club. Living Masters Club to szkoła sukcesu stworzona przez Veit’a Lindau’a. Veit Lindau to trener, coach i pisarz. Veit Lindau wykorzystuje w niej następujące zasady: sukces na każdym poziomie ma swój specyficzny smak, należy stworzyć przestrzeń dla całej spirali, należy przekazywać wiedzę/rozwijać umiejętności małymi porcjami, przyjmować ludzi zobowiązanych do co najmniej rocznej praktyki, zachowywać tolerancję, wykorzystywać szkolenia on-line. Strona internetowa:http://www.livingmasterclub.com/ .

Dialog ewolucyjny. Dr. Tom Staininger (Austria) i Elizabeth Debold (USA) opowiedzieli w swojej prezentacji o transformującym dialogu. Stwierdzili m.in. że: Transformujący dialog musi się opierać na głębokim słuchaniu; Dialog jest częścią „Wielkiego Dialogu”; W transformującym dialogu powinieneś być skupionym na tym czego nie wiesz, a nie na tym co już wiesz. 

Rozwój kultury. Robin Wood w swojej prezentacji wspomniał także o rozwoju kultury, opartym na tworzeniu głębokich, trwałych i znaczących relacji oraz pozytywnej psychologii. 

„Transformująca wspólnota”. Jak tworzyć wspólnotę, która pomaga się rozwijać wszystkim? Jak rozwijać „transformującą wspólnotę” integralnego tenisa stołowego? Jak tworzyć w Polsce „transformującą wspólnotę”? 

Integralny tenis stołowy. Jak lepiej rozwijać kulturę drogi Mistrzostwa (stałego doskonalenia) w ramach programu FUNdamenty, wykorzystując powyższe inspiracje? Jak budować ‚system wzajemnego wsparcia’ w każdej naszej szkółce? Jak rozwinąć program integralnego tenisa stołowego w ramach studiów trenerskich, na uczelniach wyższych, między innymi w WSTS? Jak doskonalić ewolucyjny dialog – swobodną wymianę opinii, pogłębione wnioski na przyszłość itp.? Jak udoskonalić program rozwoju integralnego przywództwa?

1234006_260447907474540_4682077831936936349_n

1907626_259865174199480_6946016933121216179_n

1908001_259864957532835_4543562147934340747_n

Krytyka modelu AQAL 

Niezwykle ciekawym dla mnie okazał się warsztat na temat krytyki modelu AQAL. Zajęcia poprowadzili kolejno Frank Visser z Holandii (autor książki o Ken’ie Wilber’ze oraz strony internetowej: http://www.integralworld.net/ ), Walter Urbanek z Austrii, Dr. Srithar Pingali z Indii oraz Steve Brett z Indii i Wielkiej Brytanii. Główny wniosek wypływający z tego to potrzeba zachowania otwartego umysłu oraz wielkiej pokory, zwłaszcza w obliczu stałego rozwoju nauki i konieczności stałego weryfikowania twierdzeń oraz takich kultur jak indyjska czy chińska, które mają wielotysięczne tradycje myśli, którą można nazwać „integralną”, ale wypływające z innego doświadczenia, języka i pojęć. 

Spotkania integracyjne

Zaplanowane wydarzenia takie jak wycieczka statkiem po Dunaju, „gulasz-party” (wieczorno-nocna impreza z węgierską muzyką ludową i tańcami w kręgu), „integral show” (kabaret) czy „global stage” (spotkanie i wypowiedzi wszystkich osób spoza Europy). Wszystkie były niezwykle atrakcyjnym urozmaiceniem konferencji.

Spotkania osobiste 

Ich było najwięcej, spotkania podczas warsztatów, przerw, posiłków itp. Grupa 3-osobowa z Polski (Maciek Gutkowski, Olek Teisseyre) i nasza rodaczka Anna Storck (reprezentująca Niemcy) zdecydowaliśmy poświęcić jeden wieczór integracyjny na konferencji i wyjechaliśmy na wyspę na Dunaju aby wspólnie zastanowić się co wynika z tej konferencji dla rozwoju ruchu integralnego w naszym kraju. Było to bardzo inspirujące spotkanie. Maciek napisał swoje pierwsze pokonferencyjne refleksje: http://www.wilber.pl/pl/spolecznosc/konferencja-integralna-maciej-gutkowski

Literatura do przestudiowania

Po konferencji zaczęła mi się układać cała lista literatury do przestudiowania zainspirowana udziałem w IEC2014. Lista jest długa, a na pierwszy plan wychodzą prace Dr. Robin’a Wood’a – co najmniej trzy: „The Great Shift: Catalizing the Second Renaissance”, “Managing Complexity: HowBusinesses Can Adapt and Prosper in the 21st Century”, “LifeShift 2020: Guidbook Comanion”; Ervin Laszlo – „Science and a Akashic Field”, oraz „The Akashic Experience”, Frederick Leloux – „Reenventing Organisation”; Marylin Hamilton – „Integral City”, Otto Scharmer&Katrin Kaufer: “Leading from the Emerging Future: From Ego-System to Eco-System Economies”, Otto Scharmer: “Theory U”. Lista artykułów i stron internetowych do zapoznania się jest jeszcze dłuższa.

1625721_681137295256831_5862445708617787565_n

Refleksje końcowe 

I Integralna Europejska Konferencja 2014 w Budapeszcie była dla mnie wielkim wydarzeniem. Przede wszystkim inspirującym do dalszego działania dla rozwoju integralnego tenisa stołowego i programu „FUNdamenty od marzenia do Mistrzostwa” we wszystkich kluczowych aspektach – w pierwszej osobie (rozwoju osobistego), drugiej osobie (rozwoju kultury) i trzeciej (systemu). W najbliższych 2-3 latach czeka nas ogromne wyzwanie utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju rocznie, tak abyśmy od 100 szkółek pod koniec czerwca 2014 doszli w roku 2017 do 1000 szkółek. W każdym aspekcie mamy dużo do zrobienia.             

                                                        Jerzy Grycan  

2014.06.12

1545658_257918984394099_6232330167595714369_n