Trening mentalny w czasie obozu Integralnego Tenisa Stołowego w Międzyzdrojach (15-25 lipca 2014 r.).

Dla większości zawodników było to pierwsze zetknięcie się z tego typu ćwiczeniami i ku mojemu zaskoczeniu chętnie oraz z dużym zaangażowaniem wykonywano ćwiczenia. Każda grupa treningowa zrealizowała 6 zajęć po ok. 35-40 min., które odbywały się  w przestrzennym pokoju przy hali treningowej.

Zajęcia obejmowały:

  • ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne,
  • trening kontroli uwagi,
  • wizualizację gry,
  • ćwiczenia metodą Denisona (tzw. „gimnastyka mózgu”, która kształtuje koordynację ruchową, synchronizuje pracę półkul mózgowych i wyrabia wytrzymałość psychiczną),
  • ćwiczenia integracyjne oraz kreatywne,
  • wypełnienie kwestionariusza odporności psychicznej wg Loehr’a
  • trening autogenny Schultza,
  • trening progresywny Jacobsona.

Anna Wnęk – absolwentka psychologii sportu, trener umiejętności mentalnych