Po raz czwarty Integralny Tenis Stołowy organizuje w ramach programu FUNdamenty szkoleniową akcję letnią dla dzieci – cykl obozów tenisa stołowego. W lipcu w Międzyzdrojach trenowaliśmy przez 20 dni. 15-25 sierpnia 2014 r. w Luboniu pod Poznaniem odbędzie się trzeci obóz tegorocznego cyklu.

LIPIEC W MIĘDZYZDROJACH DLA MIŁOŚNIKÓW PRACY NAD SOBĄ

Jako trenerka, razem ze swoimi wychowankami w każdym roku uczestniczę w letnich obozach programu. Każdy Nasz obóz jest wyjątkowy – jeżeli jesteś aktywnym uczestnikiem FUNdamentów to każdy dzień szkolenia, każdy trening, każda akcja jest wyjątkowa – cały czas działamy, obserwujemy, myślimy.

Podczas tegorocznych obozów w Międzyzdrojach w obozowym zespole trenerskim po raz pierwszy pracowałam z 6 trenerami a z 6 innymi spotkaliśmy się na zgrupowaniu już kolejny raz. Cieszę się, że mogłam moje dotychczasowe doświadczenie z obozów i modele pracy przekazać trenerom, którzy wdrażali się do pracy. Ja sama od koleżanek i kolegów trenerów wiele się nauczyłam i bardzo dobrze się z nimi czułam.

W obozach uczestniczyło 15 zawodników, z którymi pracuję na co dzień w klubach w Krakowie. Bardzo się cieszę, że w tej grupie znale?li się z 8-10 latkowie i już na początku swojej przygody ze sportem mogli „poczuć”, czym jest wyczynowy sport: zamiłowaniem i pasją przekutą na wysiłek w ciągłe doskonalenie siebie, swojego zespołu, itd.

Wyjątkowość tegorocznych obozów w Międzyzdrojach to również obecność naukowców z Australii, dzięki którym uczestniczyliśmy w unikalnym treningu mózgu, oraz trening mentalny prowadzony przez jedną z trenerek programu – Annę Bednarską Wnęk.

Obozy letnie są szczególnym czasem w sezonie sportowym – doskonałym momentem na naukę, pozbawionym różnych dodatkowych zobowiązań, których nie brakuje w trakcie roku szkolnego. Ja sama czuję, że z obozu na obóz swoje zadania trenerskie wykonuję z coraz większą biegłością, dostrzegam coraz więcej szczegółów, pracuję z coraz trudniejszymi zagadnieniami (np. dobór i rozwój indywidualnego stylu gry, kształtowanie mistrzowskiej postawy).

Obozy integralnego tenisa stołowego/FUNdamentów są dla mnie wzorem pracy organizacyjno-szkoleniowej w tenisie stołowym. Wiem, że jakość pracy w jakiejkolwiek organizacji w największym stopniu zależy od osób kierujących szkoleniem – w FUNdamentach kierunki rozwoju i działań nakreśla autor programu, Jerzy Grycan. Jurek wypełnia nasze obozy marzeniami o mistrzostwie,  przykładem mądrej i stałej pracy nad sobą, najnowszą wiedzą naukową dotyczącą tenisa stołowego i rozwoju, szacunkiem do otaczajacego nas świata, ludzi itd. Tych wartości uczymy się wszyscy: trenerzy, wychowawcy, dzieci, rodzice… Chciałabym taką jakość pracy jaką mamy na obozach uzyskać w codziennej pracy szkoleniowej z dziećmi.

Oglądam zdjęcia na stronie Intergralnego Tenisa Stołowego i pomimo bardzo dużego wysiłku, jaki wiąże się z obozami, już za nimi tęsknię. Dziękuję wszystkim za LIPIEC W MIęDZYZDROJACH: organizatorom – Jurkowi i Lucynie, trenerom: Kamili, Kamili, Ani, Mariuszowi, Pawłowi, Rafałowi, Piotrkowi, Hubertowi, Tomkowi, Januszowi, Sławkowi, Pawłowi, wychowawcom: Ani i Sławkowi, wszystkim zawodnikom, rodzicom/opiekunom, naukowcom: Trevorowi i Nat. To był dla mnie wyjątkowy czas i czuję, że był krokiem do przodu dla wszystkich uczestników obozów. Myślę też, że to co w Międzyzdrojach pozostaje niezmiennie piękne i dlaczego też  warto tu wracać to polskie morze, plaża, woliński las…

Powodzenia w Luboniu
MAGDA GÓROWSKA