Trevor Brown i Nat O’Keefe z University of New England (Australia) podzielił się swoimi refleksjami.

Oto kilka moich przemyśleń na temat obozów w Międzyzdrojach: Moje interakcje z zawodnikami w trakcie ich udziału w treningu mentalnym dały mi poczucie ich zaangażowania. Zawodnicy prezentowali zaufanie do Jurka Grycana jako ich trenera i przekonanie w znaczenie nowych i innowacyjnych technik treningu, pomocnych w rozwoju ich umiejętności psychologicznych. Moje obserwacje zawodników podczas treningów potwierdzały ich ogromną pasję do tenisa stołowego, chęć uczenia się oraz zadowolenie z gry.

Moje interakcje z trenerami były dla mnie przyjemnym, interesującym, uczącym i dynamicznym doświadczeniem, które zawierało stałą chęć dzielenia się wiedzą otwartych i uczciwych ludzi. Z moich obserwacji prowadzenia treningów przez trenerów wynika, że wszyscy byli dobrze zorganizowani, pełni energii i utrzymywali jasne cele, stale dostosowując się do indywidualnych potrzeb i unikalnych umiejętności zawodników, elastycznie zmieniając trening w dynamiczny i płynny proces, zachowując harmonijną atmosferę.

Moje doświadczenie z warunkami organizacyjnymi i komunikacja z Jurkiem, trenerami, zawodnikami, administratorami były nienagannie efektywne, ale także przyjazne i pozytywne, wnoszące energię każdej zaangażowanej stronie.

Integralny tenis stołowy przypomina mi rozwijający się dąb, z rozwijającymi się konarami (trenerzy/kluby) i liśćmi (zawodnicy), a także rozwijającymi się nowymi korzeniami (umiejętności tenisa stołowego – fizyczne, techniczne itp.) i coraz mocniejszymi korzeniami (rozwijający się poziom Mistrzostwa w tych obszarach). Jest to więc żywy organizm, piękny do oglądania, do wspinania się na niego oraz do bycia jego częścią. Życzę Wam wszystkiego najlepszego i czekam z niecierpliwością na możliwość podzielenia się wynikami naszych badań.

Trevor Brown
Przetłumaczył z angielskiego: Jerzy Grycan

Here are some reflections about the camp:  My interaction with the players during their involvement in the mental training gave me a sense of their dedication and commitment; the players displayed their trust in Jurek Grycan’s recommendations as their coach, showing a belief in trying new and innovative techniques that will serve to assist them in their psychological skills; and, my observation of the players during their training sessions showed me their passion for table tennis, learning, and happiness while playing. 

My interactions with the coaches were enjoyable, interesting, learning and dynamic experiences that involved a continual sharing of knowledge between open and honest people; my observations of them coaching the players was that they were well organised, structured, energetic and kept clear objectives in mind, while continually adapting to the individual needs and unique skills of the players, flexibly changing training in a dynamic and fluid way to maintain a harmonic atmosphere. 

My experience of the organisation of the environmental conditions and communication between Jurek, coaches, players and administrators was seamlessly efficient but also friendly and positive, harnessing the energy of everyone involved. 

My experience of the camp was totally positive in every way and Integralny Tenis Stołowy vibrates as a living, working and evolving organisation that I would be privileged to be involved with in the future. 

…here is a suggestion for a metaphor, you have probably thought of it already, but it most easily resembles Integralny Tenis Stołowy for me:  It’s like a tree growing (…), branching off with more limbs (coaches/clubs) and leaves (players), but also sprouting more roots (areas of skill within table tennis, e.g. physical, technical) and stronger roots (increasing levels of Mastery in those areas of skill).  Therefore it is a living organism that is beautiful to look at and to climb into and be a part of.

All the best, and I look forward to sharing the results of the study with you. 

Trevor

W Wolińskim Parku Narodowym

Zdjęcia: Lucyna Dąbrowska