Przez cały lipiec 2014 na naszych obozach w Międzyzdrojach towarzyszyli nam Trevor Brown i jego asystentka Nat O’Keefe, którzy prowadzili badania i trening mózgu. Trevor podzielił się z nami wynikami tych badań, w oparciu o które powstaje praca naukowa na University of New England (Australia).

Trening neuropsychologiczny:  

Międzyzdroje, Polska 2014

Cel: Trening neuropsychologiczny (Neurofeedback Training – NFT), to forma uczenia-nauczania oparta na nagradzaniu procesu uczenia się, pokazuje ogromny potencjał jako narzędzie do doskonalenia umiejętności poznawczych usportowców. Celem pracy było zbadanie, czy podczas treningu NFT przebiega proces uczenia się, i czy ten trening wzmacnia połączenia w obszarach korowych odpowiedzialnych za procesy widzenia przestrzennego oraz uwagi, a także funkcji wykonawczych i przygotowania motorycznego. Te procesy psychologiczne odnoszą się bezpośrednio doumiejętności wymaganych dla elitarnych zawodników tenisa stołowego. Dlatego postawiono hipotezę, że poprawa działania tych procesów ostatecznie zwiększy poziom gry tenisistów stołowych.

Metoda: zarejestrowano aktywność elektroencefalograficzną (EEG) piętnastu dorastających  tenisistów stołowych przed i po treningu NFT na obozie szkoleniowym tenisa stołowego w Międzyzdrojach, Polska 2014. NFT składał się z 14 sesjitrwających 30 minut w ciągu 10 dni. Trening NFT przebiegał tak, że zawodnicy oglądali tenis stołowy na najwyższym elitarnym poziomie, i zawsze gdy sygnał EEG zawodnika spadł poniżej progu docelowego zastosowano „zakłócanie” jasności obrazu.

Czy grupa nauczyła się zmieniać swoją aktywność EEG w trakcie treningu Neurofeedback?

Tak. Podczas 14 sesji treningu neurofeedback (NFT) u wszystkich uczestników zaobserwowano liniowy postęp. Oznacza to, że średnio, młodzi zawodnicy nauczyli się utrzymywać docelowe wartości powyżej zadanego progu EEG w coraz większym zakresie czasowym. Poniżej znajduje się wykres całościowego procesu uczenia się całej grupy w utrzymywaniu zadanego wzorca EEG. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Czy grupa poprawiła wydajność hamowania odpowiedzi wizualnoprzestrzennej?

Tak. Po okresie treningu NFB, podczas zadania, w którym zawodnicy musieli szybko reagować na informacje wizualno-przestrzennązawodnicy lepiej reagowali, gdy wymagana była reakcja Nogo” (nie klikaj).

To pokazuje, że psychologicznie, zawodnicy poprawili swoją zdolność do wykrywania informacji innych niż docelowe ihamowania działania, gdy nie było wymagane. Wyniki jasno pokazują, że nie jest to po prostu „efekt praktyki” ze względu na powtarzające się zadaniaw efekcie wyniki dla próby „Go” nie poprawiły się.

Czy grupa poprawiła funkcjonowanie podczas wykonania „Zadania Sieci Uważności” (ANT – Attentional Network Task)? 

Tak. Jako grupauczestnicy poprawili swoje funkcje wykonawcze, o czym świadczy ich niższy czas reakcji na bodźceprezentowane w tle konfliktu ze wskaźnikiem kierunku wymaganej odpowiedziW trakcie zadania ANT (Posner, 2002 -Testowanie sprawności i niezależności sieci uważności) ma miejsce sytuacja, w którym „przeszkadzające” (inconguent) strzałki otaczają strzałkę „docelową” (target).

W tej sytuacji funkcjonalna uwaga wykonawcza jest wymagana u uczestnika w celu rozwiązania konfliktu orazreagowania prawidłowo i szybko. Ogólnie rzecz biorącpo treningu Neurofeedback uczestnicy odpowiedzieli szybciej(zmniejszenie czasu reakcji), kiedy konflikt był obecny w tym zadaniu.

Czy grupa zmieniła wzorzec aktywności EEG po treningu NFT, i co to znaczy?

Tak, w trakcie zadania wizualizacji gry (z perspektywy gracza) przeciw zawodnikowi wysokiej klasy grupa wykazała zmianę wzorca EEG po treningu neuropsychologicznym, w porównaniu z tym co było przed treningiem.

U uczestników zmniejszyła się aktywność alfa (szczególnie w 9.25Hzpodczas ostatniego zadania z oglądaniem tenisa stołowegoNastąpiły zmiany (Pola Brodmana 24 i 32, prawa półkula) w obszarach mózgu odpowiedzialnych za funkcjonowanie sieci wizualno-przestrzennej, uwagi oraz procesów motorycznych. Te obszary mózgu są bezpośrednio zaangażowane w regulację konfliktu odpowiedzi (potwierdza to poprawa wyników w zadaniu ANT), monitorowania błędu (potwierdza to poprawa wyników poprawnej odpowiedzi na zahamowanie zadania Go / Nogo) oraz nagradzanienauki (potwierdza to postęp w umiejętności samodzielnego regulowania EEG w odpowiedzi na informacje zwrotnepodczas szkolenia neuropsychologicznego).

Ta zmiana EEG oznacza, że po treningu neuropsychologicznym (NFB – neurofeedback) zwiększyła się aktywność alfaprzy „percepcyjnym przetwarzaniu węzła sieci funkcjonalnej”, mózgi zawodników zaczęły pracować bardziej efektywniepo odbyciu treningu NFB, proces odpowiedzi motorycznej na ruch przeciwnika stał się bardziej efektywny.

Podsumowując, po tym eksperymencie możemy zaproponować, że dzięki treningowi neuropsychologicznemu (NFT) zawodnicy (1) byli w stanie nauczyć się zmienić swój wzorzec EEG na bardziej efektywny, (2) mogli udoskonalićzdolność do hamowania czynności (nieprawidłowej) w odpowiedzi na nieistotne bodźce, (3) zwiększyć kontrolę swojego działania w sytuacji konfliktu odpowiedzi, oraz (4) rozwinęli większą efektywność „sieci neuronowej kontrolującejreakcje motoryczne na ruch przeciwnika”.

Tłumaczenie z angielskiego: Jerzy Grycan
Indywidualne wyniki uczestników badań zostały przekazane trenerom i zawodnikom.

zobacz również: 
http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=319&Itemid=57