Z inspiracji Anny Bednarskiej-Wnęk 15-17 maja 2015 odbył się pierwszy trzydniowy warsztat FUNdamenty 1.

Od lewej siedzą:  Dariusz Burger, Bogusław Szandała i Edyta Walawender; stoją: Dariusz Koziarski, Bartosz Bartosiewicz, Jerzy Grycan, Piotr Bereziuk, Anna Bednarska-Wnęk i Sławomir Wnęk.

Strzelin z lotu ptaka

Aquapark Granit w Strzelinie