Od lewej: Monika Cymbor, Jerzy Grycan, Zygmunt Sutkowski – Prezes (obecnie honorowy) Dolnośląskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego, Bogusław Szandała, Anna Bednarska-Wnęk, Piotr Bereziuk, Edyta Walawender, Sławomir Wnęk

Przyszłość strzelińskiego tenisa stołowego:

Staś Wnęk

Krzyś Wnęk (ten najbardziej zasłuchany, siedzi na środku w czerwonej koszulce)