Papierowa wersja książki mogła być zrealizowana w tamtym czasie dzięki znaczącej pomocy moich przyjaciół-byłych zawodników: Lucjana Błaszczyka, Tomasza Krzeszewskiego oraz Tomasza Redzimskiego.

Cały nakład książki został sprzedany w ciągu pierwszych dwóch lat. Reakcje na książkę były zróżnicowane. Od wielu czytelników i uczestników różnych szkoleń otrzymywałem bardzo pozytywne informacje zwrotne i recenzje.

Jednocześnie Internet, który staje się najważniejszym medium przekazywania wolnej i niecenzurowanej informacji, stał się polem dyskredytowania w przybliżeniu wszystkiego co jest związane z integralnym tenisem stołowym przez anonimowych autorów (lub autora?). Przypomniała mi się pewna historia Sokratesa:

Do mądrego Sokratesa przybiegł ktoś wzburzony i rzekł:
– Posłuchaj Sokratesie, tego, co ci muszę powiedzieć, jako twój przyjaciel…
– Stój, zaczekaj – przerwał mędrzec. – Czyś przesiał to, co mi chcesz powiedzieć przez trzy sita?
– Jakie to sita? – zapytał przybyły ze zdziwieniem.
– Tak, drogi przyjacielu, przez trzy sita! Zobaczymy, czy to, co mi zamierzasz oznajmić, przejdzie przez te trzy sita. Pierwszym sitem jest prawda. Czy sprawdziłeś, czy to, co chcesz mi opowiedzieć, jest prawdą?
– Nie, tego nie sprawdziłem, ja tylko słyszałem i…
– A więc tak. W takim razie może sprawdziłeś to sitem dobroci? Skoro nie wiadomo, czy to prawda, może jest to przynajmniej dobre?
Rozmówca stwierdził, ociągając się:
– Nie mogę powiedzieć, aby to było dobre, przeciwnie. – Hm, hm! – przerwał mu mędrzec. – Skoro tak, to zastosujemy trzecie sito: czy uważasz za konieczne opowiadać mi o czymś, co ciebie samego tak podnieca?
– Nie, nie uważam tego za konieczne…
– W takim razie – uśmiechnął się mędrzec – skoro to, co chcesz mi opowiedzieć, nie jest ani prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, zapomnij o tym i nie obciążaj samego siebie ani mnie takimi rzeczami.

Ilu nieprawdziwymi, niedobrymi i niepotrzebnymi sprawami obciążamy siebie, a nieraz też innych…

Zacząłem porządkować wszystko co się przez te lata wydarzyło. Czy to co robimy ma sens i uzasadnienie? Czy integralny tenis stołowy należy ‘zwinąć’ jakby chcieli niektórzy anonimowi „trolle”? Czy program FUNdamenty to nieudana historia czy może jednak ma jakąś przyszłość? Początkowo czułem zamęt z poczuciem, że drepczę w miejscu. Ale zaczęły się wyłaniać pewne kluczowe tematy…

WIEDZA NAUKOWA. Konfucjusz kiedyś powiedział, że mądrość zdobywamy na trzy sposoby. Pierwszym jest osobiste doświadczenie – najbardziej gorzkie. Drugim sposobem jest uczenie się od innych, którzy przeszli daną drogę – to jest najprostsza i najszybsza droga. Trzecim sposobem jest zdobywanie mądrości poprzez refleksję – i to według Konfucjusza jest sposób najbardziej szlachetny.

Już kilkadziesiąt lat temu wybitny polski cybernetyk Marian Mazur, twórca teorii systemów autonomicznych, mówił, że każde racjonalne działanie powinno być oparte na dowodach. Wojciech Ryszkowski, profesor i specjalista od zarzadzania w sporcie, w podobnym duchu pisał o ‘działaniu zorganizowanym’. Trening tenisa stołowego i metody stosowane przez trenerów także powinny być oparte na najlepszych dostępnych dowodach. Takich dowodów dostarczają naukowcy związani z tenisem stołowym oraz profesjonaliści w branży – zwłaszcza ich opracowania i relacje dotyczące ‘szkolenia mistrzów świata w tenisie stołowym’. Dowody mają hierarchię: (1) subiektywne doświadczenie; (2) studia przypadków; (3) systematyczne obserwacje; (4) eksperymenty naukowe; (5) metaanalizy i systematyczne przeglądy badań. Subiektywne doświadczenia trenera („tak szkolę, bo zawsze tak szkoliliśmy”) stoi na najniższym szczeblu i jest z naukowego punktu widzenia mało racjonalnym dowodem. Studiowanie przypadków w szkoleniu mistrzów świata ma nieco większą wartość, ale znacznie większą wartość mają systematyczne naukowe obserwacje. Jeszcze wyżej stoją badania oparte na eksperymentach. Najwyżej stoją metaanalizy. Warto obejrzeć wykład Tomasza Witkowskiego o ‘szkoleniach opartych na dowodach’: https://www.youtube.com/watch?v=e34w-Q7dXDY .

Jeśli jest tak jak powyżej, to największą wartość naukową dla trenerów i organizatorów tenisa stołowego mają metaanalizy i przeglądy badań przeprowadzone przez naukowców jak Wu Huanqin, Wang Jiazheng, Liang Zhuohui, Su Piren czy Wu Techeng. Mamy już tysiące artykułów relacjonujących badania eksperymentalne, pozycji książkowych oraz filmowych podsumowujących wieloletnie obserwacje szkolenia w tenisie stołowym, w tym również doświadczenia europejskie i polskie. Przyjąłem też, że dla ogólnego zrozumienia systemowej natury rozwoju organizacji i kultury tenisa stołowego mogą być pomocne takie integralne teorie jak „Teoria Integralna AQAL” Kena Wilbera, „Spiral Dynamics Integral” Dona Beck’a i Chrostophera Cowana, „Teoria U” Otto Scharmera, prace Ervina Laszlo itp.

Fundamentem rozwoju „Integralnego tenisa stołowego” jest stałe studiowanie tej wiedzy i wdrażanie jej do naszej praktyki szkoleniowo-organizacyjnej. Myślę, że przyszłość integralnego tenisa stołowego wiąże się w największym stopniu z rozwojem wiedzy oraz wypracowaniem integralnej metodyki pracy badawczej w codziennej pracy każdego naszego trenera. Zapraszam wszystkich uczestników programu do systematycznego stosowania narzędzi najnowszej technologii społecznej U-Lab, holacrasy czy „Pracować inaczej”, stałego uczenia się, tworzenia na tej podstawie nowych prototypów i projektów, zbierania informacji zwrotnej, dzielenia się i poddawania tego naszej wspólnej debacie i weryfikowania założeń.

WYDARZENIA INTEGRALNEGO TENISA STOŁOWEGO. Integralny tenis stołowy istnieje jako mała firma szkoleniowa „Jerzy Grycan Table Tennis”. Istniejemy dzięki wszystkim, którzy uczestniczyli/uczestniczą w naszych programach szkoleniowych. W żadnym wydarzeniu nie korzystaliśmy z jakichkolwiek dotacji publicznych. Od roku 2006 miały miejsce następujące wydarzenia integralnego tenisa stołowego: wydanie książki, stworzenie strony internetowej www.integralnytenisstolowy.com , artykuły na stronie upamiętniające i relacjonujące różne wydarzenia, kursy instruktorskie, studia trenerskie oraz wiele różnych innych szkoleń. W 2009 zrobiliśmy raport o sytuacji w Polskim tenisie stołowym. To była podstawa nowego programu FUNdamanty, od marzenia do Mistrzostwa. Od roku 2010 przeprowadziliśmy kilkadziesiąt szkoleń FUNdamenty 1, 2, 3, w różnych miejscach. Obok tego przeprowadzaliśmy obozy letnie i zimowe, oraz liczne regionalne warsztaty dla dzieci w różnych miejscach. Zbieraliśmy też po każdym sezonie podsumowania całorocznej wspólnej pracy w formie AAR (After Action Review) i coroczne raporty podsumowujące. Cały ten proces był obserwowany i rejestrowany na wideo, audio lub w formie notatek i map.

Zacząłem intensywnie organizować dokumenty związane z wydarzeniami integralnego tenisa stołowego: mapować według kategorii, układać i dalej opracowywać. Zastanawiam się od czego powinniśmy odejść, co się przedawniło, a co nowego możemy stworzyć, jakie nowe wyzwania podsuwa nam świat. Pojawia się pytanie, czy z tego może urodzić się coś zupełnie nowego, nowe ulepszone programy i nowe materiały szkoleniowe. Już pobieżne porządkowanie dało mi bardzo obiecujący wgląd, że jest tam wiele fascynujących historii, które mogły być cenne dla wszystkich.

Zapraszam wszystkich uczestników programu do refleksji, dzielenia się swoimi doświadczeniami o wydarzeniach które według Ciebie były lub mogą być cenną lekcją także dla innych. Napisz od czasu do czasu coś na naszej stronie internetowej „co się u Ciebie wydarzyło”, „moje refleksje na temat…” itp.

STRONA INTERNETOWA www.integralnytenisstolowy.com. Przez prawie 9 lat na stronie zebrało się około 250 artykułów dotyczących spraw teorii i praktyki integralnego tenisa stołowego, ale też wiele relacji z naszych akcji, wywiadów, wypowiedzi. To ogromny materiał. Stale uaktualniany, porządkowany, uzupełniany. Najczęściej odwiedzanymi stronami są “Czytelnia”: http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1&Itemid=42 oraz “Interview for German TT Magazine”: http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=87&Itemid=57 .

Zastanawiamy się także jak przenieść stronę na nowy poziom pod względem jej “edukacyjności”, tworzenia kultury- więzi między uczestnikami programu, i aby lepiej służyła realizacji “naszej wspólnej wizji”…

Uwaga! Poszukujemy także zaufanej i chętnej osoby, która jest informatykiem, zna program Joomla i chciałaby pomóc przy prowadzeniu strony w zakresie spraw technicznych, oczywiście za pewną opłatą. Najlepiej gdyby osoba była związana z FUNdamentami…

FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa. Program ten jest naszą ofertą od 2009 roku i stopniowo stał się absolutnym priorytetem. W październiku 2010 zebrała się pierwsza grupa i rozpoczęliśmy pierwsze całoroczne szkolenie w Warszawie i Jachrance. Istotny przełom nastąpił w drugiej połowie 2012 roku. Rok 2016 wydaje się być kolejnym przełomowym… Program obejmuje 4 stopnie: FUNdamenty 1-4 oraz warsztaty uzupełniające.

(1) FUNdamenty-1 dotyczy etapu wstępnego szkolenia – jak założyć szkółkę-klub, jak zorganizować warunki społeczne i materialne do szkolenia wstępnego, jak przeprowadzić nabór i umotywować dzieci, jak krok po kroku je szkolić, aby opanowały 30-35 podstawowych technik gry, zasady taktyczne gry itp.

(2) FUNdamenty-2 dotyczy etapu podstawowego – jak stworzyć warunki do szkolenia na tym etapie, jak wyszkolić ‘kompletnego’ zawodnika w pełni rozwijając jego indywidualne talenty-predyspozycje, jak metodycznie nauczać tych 250 technik jakie są w tenisie stołowym i odpowiednio dobrać je dla wybranego stylu, jak nauczyć strategii taktycznych dla każdego typu-stylu gry, jak w końcu stworzyć “Mały Świat” w każdym centrum szkolenia podstawowego (szkółce, klubie, SMS).

(3) FUNdamenty-3 ma na celu rozwój trenerskich umiejętności związanych z treningiem odporności psychicznej swojej i zawodników. Zapraszam do “Refleksji trenerów po FUNdamentach 3”: http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=368&Itemid=1 .

(4) FUNdamenty-4 to program mający na celu rozwinięcie przez trenerów-menadżerów swojej koncepcji integralnego biznesu tenisa stołowego biznes-planu i realizacji systemu szkolenia opartego na swoich talentach i zasobach.

(5) FUNdamenty – przygotowanie fizyczne. Zapraszamy także do tego 3-dniowego warsztatu. Gdziekolwiek są osoby zainteresowane, proszę o zebranie grupy, zaproponowanie terminu i miejsca szkolenia.

W programie mamy taką zasadę, że każdy, kto uczestniczył wcześniej w wybranej części programu może zawsze uczestniczyć w niej w ramach “odświeżenia”, bez dodatkowych kosztów. Zapraszamy wszystkich do wieloletniego zaangażowania. Wszyscy trenerzy, którzy ‘odświeżali’ wybrane szkolenia wyrażają się pozytywnie, że znaleźli wiele nowych informacji. Wszystko w programie FUNdamenty opieramy na zasadzie drogi Mistrzostwa, stałego doskonalenia.

Do tej pory w podstawowym programie FUNdamenty-1 uczestniczyło ponad 120 trenerów w 20 całorocznych cyklach, w programie FUNdamenty-2 30 trenerów w 6 całorocznych cyklach oraz programie FUNdamenty-3 6 trenerów. Ostatnio uaktualniliśmy stronę “FUNdamenty”: http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=68 . Zapraszam w związku z tym do uważnego przeczytania “naszej wspólnej wizji integralnego tenisa stołowego” i refleksji czy to jest też Twoja wizja z którą się identyfikujesz. Cenne dla Ciebie może być uświadomienie, że jest wręcz odwrotnie. Też warto mieć świadomość siebie i nie tracić czasu na coś co jest obce. Dodaliśmy także stronę “Szkółki FUNdamentów”: http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=424&Itemid=80 .  Niestety znaczna część osób, które uczestniczyły w programie nie deklaruje swojego związku z tworzoną przez nas społecznością. Mamy w tej chwili kilkanaście szkółek. To dużo czy mało jak na 5 lat szkoleń FUNdamentów? Zastanawiam się czy w ogóle program może się dalej rozwijać? Jeśli tak, to jak podnieść ilość i jakość? Jak zwiększyć ilość osób, które podejmują się rzeczywiście realizacji tych zasad? Kogo możesz zaprosić do naszego wspólnego programu? Może zechciał(a)byś poszerzyć grono swoich współpracowników? Zaproś ich do programu. Prześlij im link do tej strony.

Zapraszam do programu FUNdamenty. Zbierz grupę minimum 4-6 osób, zaproponuj miejsce, a szkolenie będzie mogło odbyć się w wygodnym dla Ciebie miejscu.

OBOZY. W ramach tego programu od roku 2011 przeprowadziliśmy 16 obozów. W ramach samych obozów zrobiliśmy setki treningów, prezentacji, odpraw, podsumowań treningów, zawodów, testów (fizycznych, technicznych, mentalnych), setki raportów-charakterystyk naszych zawodników. Po obozach przeprowadziliśmy setki wywiadów z trenerami, uczestnikami i innymi osobami. Według wielu naszych trenerów udział w naszym obozie jest doświadczeniem bardzo „uczącym”, porównywalnym do udziału w rocznym szkoleniu. Obóz zgodnie z założeniem ma być punktem odniesienia dla codziennej pracy, i naszym wspólnym wyzwaniem jest doprowadzenie do takiej jakości całorocznej pracy aby jak najbardziej była zbliżona do jakości naszej pracy na obozie. Na naszej stronie internetowej znajduje się wiele wypowiedzi naszych uczestników i trenerów związanych z obozami. To wszystko wymaga jednak dokładniejszego opracowania całego materiału. Zastanawiam się, czy nasze obozy mają przyszłość,  jak je dalej rozwijać, jak wprowadzać kolejne innowacje wypływające z naszego procesu monitorowania i podsumowywania.

W tym roku organizujemy jeden obóz zimowy Limanowa 2016. http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=422&Itemid=1 . Planujemy także akcję Lato 2016. W tym roku wstępnie planujemy zorganizowanie 4 obozów: w Limanowej (1-11.07), jeszcze do uzgodnienia (15-25.07), w Luboniu (1-11.08) oraz w Jeżewie (15-25.08)

Zapraszamy do współpracy na obozach. Zbierz grupę (4-8 osób) i zaproponuj swój udział w obozie. Tak jak do tej pory zazwyczaj dysponujemy pewnymi możliwościami zaproszenia trenerów, którym nie udało się zebrać grupy.

TELEKONFERENCJE. Od października 2010 zaczynaliśmy spotykać się raz w tygodniu on-line na skype. Po paru latach powstały 2 grupy: poniedziałkowa o 21:30 oraz czwartkowa o 21:00. Do chwili obecnej odbyło się ponad 400 telekonferencji. Razem daje to już ponad 800 godzin rozmów o tenisie stołowym. Tematyka naszych spotkań dotyczyła różnych systemów szkolenia na świecie, różnych aspektów systemu szkolenia, różnych opracowań naukowych, książkowych, filmowych, reportaży, najczęściej wokół tematu jak się szkoli mistrzów świata w tenisie stołowym, jak się rozwija ‘talenty’, i jak to zastosować do budowania integralnego systemu szkolenia. Na każdą telekonferencję przygotowywałem materiały i robiłem notatki z naszej wymiany. Zapraszam do zapoznania się z refleksjami jednego z naszych trenerów:http://integralnytenisstolowy.com/index.php?option=com_content&task=view&id=426&Itemid=1 . Notatki i mapy z telekonferencji to ogromny materiał. Parę tygodni zacząłem go ‘mapować’, integrować i organizować według przypadków, tematów i podtematów. Mam wrażenie, że już to układa się w niesamowitą historię. I zastanawiam się jak można rozwinąć telekonferencje na kolejny poziom, z jakimi prototypami i projektami…

Zapraszamy do udziału w telekonferencjach.

REFLEKSJE KOŃCOWE. Gdzie jesteśmy w FUNdamentach, bliżej marzenia czy bliżej drogi Mistrzostwa? Czy program ma przyszłość? Prawdopodobnie to zależy od nas wszystkich, od wspólnego wypracowania i sprawdzania kolejnych integralnych prototypów oraz projektów. To zależy także od Ciebie! Jaką przyszłość integralnego tenisa stołowego decydujesz się tworzyć? Nowe programy? Nową szkółkę? Nowe centrum? Nowy SMS? Nowe formy organizacyjne? Nowe materiały szkoleniowe?

Życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku Tobie i Twoim bliskim, Twoim wychowankom i ich rodzicom, którzy sponsorowali swoje dzieci na naszych obozach przez te wszystkie lata…

Dziękuję Tobie i wszystkim za całą dotychczasową współpracę i zapraszam do dalszych kroków, dzięki którym stworzymy razem coś lepszego na zasadzie wzajemnych korzyści wszystkich stron uczestniczących, na zasadzie „win-win-win”.

Pozdrawiam
Jerzy Grycan
+48 696 557 718