Podsumowanie ankiety osób zainteresowanych teorią i praktyką integralną oraz jej zastosowaniem.

 

„W marcu poprosiliśmy wszystkie osoby chętne do zaangażowania się w powstanie ogólnopolskiego ruchu integralnego o wypełnienie ankiet. Dzisiaj publikujemy wnioski z odpowiedzi na poszczególne pytania ankiety. Osoby chcące dołączyć do inicjatywy, prosimy o przeczytanie listu intencyjnego w poście z 15 marca i wysłanie maila na adres: holwek@holwek.pl

WNIOSKI:

1. Czym dla ciebie jest teoria integralna (TI)?

Zdecydowana większość osób wypowiadających się w ankiecie stwierdziło, że TI jest dla nich przede wszystkim dobrą, wieloaspektową, użyteczną i najbardziej rozwiniętą mapą rzeczywistości, strukturą, siatką pojęciową, wieloaspektową i wielowymiarową. Podkreślana jest jej spójność, intuicyjność i użyteczność, która pozwala na lepsze rozumienie siebie, świata, pomaga w działaniu oraz jest źródłem inspiracji w życiu oraz w pracy zawodowej.

2. Które aspekty TI są dla Ciebie najbardziej przydatne w życiu osobistym i zawodowym?

Prawie wszyscy ankietowani uznali, że najbardziej przydatne elementy TI to Spiral Dynamics, pozwalająca lepiej rozumieć motywy i działania innych osób oraz lepiej się z nimi komunikować, a także kwadranty Wilbera, dzięki którym uzyskuje się pełniejsze, wieloaspektowe spojrzenie na rzeczywistość. 

3. Jak wyobrażasz sobie rozwój ruchu integralnego w Polsce?

W ankiecie bardzo duży nacisk położyliście na potrzebę powstania grup lokalnych, które mogłyby się regularnie spotykać i rozwijać oraz propagować myśl integralną.
Drugi, często pojawiający się element, to jakaś forma spotkań w sieci (platforma z materiałami, webinaria, dyskusje on line).
Wskazujecie też na potrzebę ogólnopolskich spotkań/konferencji integralnych (takich jak np. I Toruńska Konferencja Integralna).
Część osób widziałaby także powstanie jakiegoś tworu organizacyjnego, zajmującego się integralną edukacją, wsparciem dla inicjatyw integralnych, projektami badawczymi, publikacją materiałów, tłumaczeniami (Instytut Integralny, Integralna Szkoła Wyższa).

4. Co motywuje Ciebie do działań integralnych?

Wskazaliście, jako główne motywatory do zajmowania się inicjatywami integralnymi następujące czynniki: pasja poznawania i ciekawość świata; praca na rzecz rozwoju i dobrostanu zarówno osobistego jak też rozwoju i dobrostanu społecznego i środowiskowego; praktycyzm i skuteczność podejścia integralnego; potrzeba poszukiwania nowych kontekstów, sensów oraz piękna w życiu.

5. Jak TI może przysłużyć się budowaniu komunikacji społecznej w Polsce?

Podkreślacie, że dzięki możliwości spojrzenia na sprawy z innych perspektyw, rozumieniu poziomów świadomości, łatwiej zaakceptować odmienne od naszych postawy i zachowania oraz znaleźć wspólny język.
Wskazujecie, że do budowy komunikacji społecznej przyczyniłyby się takie działania, jak: propagowanie integralnej edukacji i integralnych treści, promowanie integralnej kultury, integralnych debat, wyjaśnianie zjawisk z perspektywy integralnej, tworzenie platform komunikacji i dialogu społecznego w różnych obszarach (politycznym, społecznym, biznesowym, edukacyjnym, kulturowym itp.). 

6. Jaka forma organizacji integralnej najbardziej odpowiadałaby Twoim potrzebom zawodowym?
Jako preferowaną formę organizacyjna, większość ankietowanych wskazało stowarzyszenie oraz niesformalizowaną społeczność działającą w sieci, zbierająca i wymieniająca się materiałami, pomysłami. 

7. Jaka forma organizacji integralnej najbardziej odpowiadałaby Twoim potrzebom osobistego rozwoju?

Przy odpowiedzi na powyższe pytanie wskazujecie, przede wszystkim, na potrzebę kontaktów twarzą w twarz i wymiany poglądów, pomysłów, dialogu w formie: seminariów, warsztatów, wykładów, dyskusji. Znowu pojawiają się takie pomysły jak siec społecznościowa, stowarzyszenie, Instytut Integralny.

8. Jakie znasz konkretne inicjatywy w duchu integralnym w Polsce (nawet jeśli nie odwołują się wprost do Teorii Integralnej i Kena Wilbera)?

Wymieniliście takie inicjatywy, jak:
• Instytut Liderów Zmian: adamdebowski.pl 
• Biznesowa organizacja 8level
• Studia podyplomowe na Uniwersytecie we Wrocławiu: Innowacyjne Przywództwo (Monika Kwiecińska, Adam Dębowski)
• Działania Tomka Kwiecińskiego – oddychanie holotropowe
• MindSonar
• Festiwal dla kobiet Progressteron
• Strona internetowa Kingi Tucholskiej i Ani Tylikowskiej: http://integralnie.pl/
• Program FUNdamenty Jerzego Grycana i jego koncepcja integralnego tenisa stołowego. 
• Coaching integralny w ramach Instytutu Liderów Zmian
• „Latająca szkoła” – Agaty Dutkowskiej
• FRI i SPiN oraz I Konferencja Integralna w Toruniu”