“Wydobycie soli w okolicach Bochni to historia sięgająca 3,5 tyś lat p.n.e. Sól pozyskiwano przez odparowanie soli z solanki. Studnie solankowe stały się zalążkiem wydobycia soli metodami górniczymi. Początki bocheńskiej kopalni jako zakładu wydobywczego sięgają roku 1248. Będąc przedsiębiorstwem królewskim, kopalnia przynosiła olbrzymie dochody. W 1368 r. Król Kazimierz Wielki wydał dokument zwany Statutem Żupnym. Określał on zasady organizacyjne i prawne rządzące sprzedażą soli.” (Źródło: http://kopalnia-bochnia.pl/okopalni/index)

To dzięki bardzo wysokiej cenie soli Król Kazimierz Wielki zastawszy Polskę drewnianą, pozostawił ją murowaną. Kilogram soli kosztował wówczas pół kg złota.

Zdjęcia: Lucyna Dąbrowska