Uczestnicy II turnusu obozu w Limanowej podczas wycieczki do Szczyrzyca.

Zdjęcia: Lucyna Dąbrowska