Uczestnicy II turnusu obozu w Limanowej podczas wycieczki.

Zdjęcia: Lucyna Dąbrowska