18-19 marca 2017 odbył się drugi zjazd uczestników szkolenia dla trenerów FUNdamenty 4. Celem programu jest rozwinięcie przez trenerów wiedzy i umiejętności związanych z budowaniem systemów szkolenia dla dzieci i młodzieży w tenisie stołowym.

Zdjęcia: Lucyna Dąbrowska