Program FUNdamenty, od marzenia do Mistrzostwa w tenisie stołowym – oferta.

FUNdamenty 1 – program obejmuje przygotowanie trenera do realizacji etapu wstępnego optymalnego dla dzieci 6-8 lat; naukę i metodykę 30 podstawowych technik gry m.in.: uchwyty rakiety, postawy i pozycje gotowości, praca nóg, serwy podstawowe, atak forhend blisko stołu, atak bekhend blisko stołu, atak w półdystansie, smecz forhend, topspin forhend, topspin bekhend, przebicie bekhend i forhend, serw z dolną rotacją forhend i bekhend, podcięcie bekhend i forhend, serwy boczne bekhendowe i forhendowe; planowanie i realizacja szkolenia na etapie wstępnym – ilość godzin zajęć na warsztatach -40; cena 700PLN;

FUNdamenty 2 – program obejmuje przygotowanie trenera do realizacji etapu podstawowego dla dzieci w wieku 9-12 lat; naukę i metodykę całej gamy około 250 technik w tenisie stołowym m.in. plan roczny na etapie 9-12; atak-kontratak szybki; atak-kontratak topspinowy, przebicie-kontratak, serw-kontratak, podcięcie-kontratak, odbiór-kontratak – ilość godzin zajęć na warsztatach- 40 ; Uwaga! Dotychczasowa cena wynosiła 1250PLN. W tym sezonie proponujemy obniżkę do 700PLN!

FUNdamenty 0 – program obejmuje przygotowanie trenera do realizacji treningu fizycznego w tenisie stołowym m.in. rozgrzewka, trening koordynacji, trening zwinności, trening szybkości, trening siły i mocy, trening wytrzymałości, trening gibkości; planowanie i realizacja treningu fizycznego – ilość godzin zajęć na warsztatach – 20; cena 350PLN;

FUNdamenty 3 – program obejmuje przygotowanie trenera do opanowania i przekazywania podstawowych ‘miękkich’ (psychologicznych, interpersonalnych) umiejętności pracy nad sobą i pracy z zespołem w tenisie stołowym m.in. ćwiczenia świadomości, stawianie celów i zadań, stan optymalnej gotowości podczas gry w tenisie stołowym, relaks, wizualizacja gry w tenisie stołowym, kształtowanie pewności siebie, planu udziału w zawodach itp., ćwiczenia uważności podczas gry – ilość godzin zajęć na warsztatach – 40 ; Uwaga! Dotychczasowa cena wynosiła 1250PLN. W tym sezonie proponujemy obniżkę do 700PLN!

FUNdamenty 4 – program obejmuje przygotowanie trenera do opanowania i przekazywania podstawowych umiejętności konstruowania systemu szkolenia w swojej organizacji w tenisie stołowym m.in. system szkolenia w tenisie stołowym, monitorowanie systemu, cele systemu, tworzenie ‘zespołu marzeń’ w systemie szkolenia (kierownictwo, szkoleniowcy, zawodnicy, inni), planowanie systemu, realizacja systemu – ilość godzin zajęć na warsztatach – 40; Uwaga! Dotychczasowa cena wynosiła 1250PLN. W tym sezonie proponujemy obniżkę do 700PLN!

FUNdamenty 5 – program obejmuje przygotowanie trenera do realizacji treningu taktycznego w tenisie stołowym m.in. ogólne zasady taktyczne, rozwój indywidualnego stylu gry: ataku szybkiego, ataku topspinowego, obrony podcięciem, kombiataku; strategie taktyczne; planowanie i realizacja treningu taktycznego – ilość godzin zajęć na warsztatach – 20; cena 350PLN;

Uwaga! cena obejmuje także powtórny udział w każdym innym szkoleniu FUNdamenty w opłaconym wcześniej module bez dodatkowych opłat za szkolenie (nazywamy to ‘odświeżaniem’), stale uaktualniane materiały szkoleniowe, możliwość udziału w obozach pod superwizją (120 godzin), cotygodniowy roczny udział w telekonferencjach skypowych (co najmniej 80 godzin);

Uwaga! Każdy kolejny warsztat odbywa się w ustalonym terminie i miejscu po zebraniu się co najmniej 6 nowych osób. Osoby ‘odświeżające’ program są na bieżąco informowane o następnym zaplanowanym szkoleniu w wybranym module.

FUNdamenty 2 w Czechowicach-Dziedzicach- w dniach 5-7 października oraz 2-4 listopada trener Tomasz Szary proponuje organizację kolejnego cyklu szkolenia FUNdamenty 2. Proszę osoby chętne o zgłoszenie uczestnictwa.

Zapraszam wszystkich do udziału w szkoleniach!

Jerzy Grycan