Monitorowanie sprawności fizycznej

Testy sprawności fizycznej ukierunkowanej. Badanie sprawności fizycznej może obejmować 

próby mocy ( jak np. skok w dal z miejsca, rzut piłką lekarska 2 kg znad głowy, unoszenia 

tułowia w leżeniu przez 1 minutę), szybkości (np. bieg 30m ze startu wysokiego), zwinności 

(np. koperta 3x5m – trzy okrążenia, gibkości (np. skłon tułowia w staniu), wytrzymałości 

(np. test 12 minut).

 

Jest wiele bardzo precyzyjnych testów badających poszczególne cechy motoryczne, jest też 

wiele znanych różnych sprawdzianów badania tej samej cechy. Testem Twojej sprawności 

fizycznej są też zawody! Każdy z testów ma swoje zalety i wady. Zaletą proponowanych 

sprawdzianów jest ich dostępność w niemal każdych warunkach treningowych. Są 

jednocześnie na tyle proste, że możesz je przeprowadzać wielokrotnie i samodzielnie. 

Pamiętaj, żeby podchodzić do wyników w sposób wyważony i z pewnym dystansem. 

Przedyskutuj to z trenerem.

 

Testy sprawności specjalnej. Badanie sprawności fizycznej specjalnej może 

obejmować różne próby siły (np. zginanie przedramienia z hantlem, smecze), szybkości 

(np. praca nóg jednym krokiem, praca nóg jednym krokiem z dotykaniem rogów stołu, 

praca nóg skokami, praca nóg skrzyżna) i zwinności (bieg wokół stołu).

 

Moc nóg. Główny sprawdzian: Skok w dal z miejsca – 3 próby, liczy się najdłuższy 

skok, pomiar w centymetrach. Dodatkowy sprawdzian: Wyskok dosiężny.

 

Moc tułowia. Główny sprawdzian: Unoszenie tułowia w leżeniu przez 1 minutę – leżenie 

na plecach, kolana ugięte ok.90 stopni, ręce na karku, partner przytrzymuje stopy; 

unoszenie tułowia tak, aby na przemian dotknąć prawym łokciem lewego kolana, a lewym 

łokciem prawego kolana; 1 próba; liczy się ilość prawidłowych uniesień. Dodatkowy sprawdzian: 

Unoszenie tułowia w leżeniu przez 30 sekund.

 

Moc ramion. Główny sprawdzian: Rzut piłką lekarską 2 kg oburącz znad głowy – 3 próby; 

najdłuższy rzut się liczy; pomiar w centymetrach z dokładnością do 10 cm. Dodatkowy 

sprawdzian: Uginanie przedramion z hantlem 2-2.5 kg 10 razy – liczy się czas z dokładnością 

do 0.1 s. Smecz forhendowy – przy stole podrzut piłki na wysokość głowy, smecz forhendowy, 

pomiar odległości od linii końcowej stołu do miejsca upadku piłki w centymetrach z dokładnością 

do 10 cm.

 

Szybkość. Główny sprawdzian: Sprint 30 m ze startu wysokiego na sygnał wzrokowy – 

indywidualnie; 2 próby; lepszy rezultat się liczy; pomiar z dokładnością do 9.1 sekundy. 

Dodatkowy sprawdzian: Praca nóg jednym krokiem – 15 sekund; dystans 1.4 m; liczy 

się ilość kroków; Praca nóg boczna – 20 razy z dotykaniem rogu stołu, liczy się czas z 

dokładnością 0.1 s; Praca nóg skrzyżna – 15 sekund, dystans 2.4 m, ilość kroków.

 

Zwinność. Główny sprawdzian: „Koperta” 3 x 5 metrów, obieganie trzykrotne – 2 próby; 

lepszy rezultat się liczy; pomiar w centymetrach z dokładnością do 0.1 s. Dodatkowy 

sprawdzian: Bieg wokół stołu twarzą w jednym kierunku, dwukrotnie – 2 próby; pomiar 

w sekundach z dokładnością do 0.1 s; lepszy wynik się liczy.

 

Gibkość. Główny sprawdzian: Skłon tułowia w przód – ustawienie na podium, kolana proste, 

skłon w przód-w dół, dotknięcie linijki jak najniżej; liczy się odległość od miejsca 5 cm 

nad poziomem podium do miejsca dotknięcia palcem bliższej ręki; pomiar w centymetrach. 

Dodatkowy sprawdzian: Skłon tułowia w przód w siadzie.

 

Wytrzymałość. Główny sprawdzian: Test Coopera – bieg 12 minut, liczy się przebiegnięta 

odległość w metrach z dokładnością do 100 m. Dodatkowy sprawdzian: Bieg wahadłowy 

(„Shutle-Run-Test”).

 

 

 NORMY SPRAWNO?CI FIZYCZNEJ W TENISIE STOŁOWYM – Kobiety

 

 

 

Test         \             Wiek

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18

 

P

 

1.

 

Skok w dal z miejsca (cm)

 

110

 

120

 

130

 

140

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

195

 

200

 

 

 

1

 

120

 

130

 

140

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

195

 

200

 

210

 

 

 

2

 

130

 

140

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

195

 

200

 

210

 

220

 

 

 

3

 

140

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

195

 

200

 

210

 

220

 

230

 

 

 

4

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

195

 

200

 

210

 

220

 

230

 

240

 

 

 

5

 

2.

 

Rzut z nad głowy piłką lekarską 2 kg  (m)

 

2,5

 

2,8

 

3,3

 

3,8

 

4,3

 

4,9

 

5,3

 

5,7

 

6,0

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

1

 

2,8

 

3,3

 

3,8

 

4,3

 

4,9

 

5,3

 

5,7

 

6,0

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

2

 

3,3

 

3,8

 

4,3

 

4,9

 

5,3

 

5,7

 

6,0

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

11,0

 

3

 

3,8

 

4,3

 

4,9

 

5,3

 

5,7

 

6,0

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

11,0

 

12,0

 

4

 

4,3

 

4,9

 

5,3

 

5,7

 

6,0

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

11,0

 

12,0

 

13,0

 

5

 

3.

 

Unoszenie tułowia 1 min (#)

 

20

 

24

 

28

 

32

 

36

 

38

 

38

 

38

 

38

 

38

 

38

 

 

 

1

 

26

 

30

 

34

 

36

 

38

 

42

 

42

 

43

 

43

 

44

 

44

 

 

 

2

 

30

 

34

 

36

 

40

 

44

 

46

 

46

 

48

 

48

 

49

 

49

 

 

 

3

 

34

 

38

 

40

 

44

 

47

 

49

 

50

 

51

 

51

 

52

 

52

 

 

 

4

 

38

 

40

 

44

 

47

 

50

 

52

 

52

 

53

 

53

 

54

 

54

 

 

 

5

 

4.

 

Sprint  30 m (s)

 

7,0

 

6,8

 

6,6

 

6,4

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,9

 

1

 

6,8

 

6,6

 

6,4

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,9

 

4,8

 

2

 

6,6

 

6,4

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,9

 

4,8

 

4,7

 

3

 

6,4

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,9

 

4,8

 

4,7

 

4,6

 

4

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,9

 

4,8

 

4,7

 

4,6

 

4,5

 

5

 

5.

 

3-5m “Koperta” Slalom (s)

 

36,0

 

34,5

 

33,0

 

31,5

 

30,5

 

29,5

 

28,0

 

27,0

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

1

 

34,5

 

33,0

 

31,5

 

30,5

 

29,5

 

28,0

 

27,0

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

2

 

33,0

 

31,5

 

30,5

 

29,5

 

28,0

 

27,0

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

3

 

31,5

 

30,5

 

29,5

 

28,0

 

27,0

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

22,5

 

4

 

30,5

 

29,5

 

28,0

 

27,0

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

22,5

 

22,0

 

5

 

6.

 

“Skłon tułowia w przód”

(cm)

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

4

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

6

 

8

 

10

 

11

 

12

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

8

 

10

 

12

 

14

 

15

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

10

 

12

 

14

 

16

 

17

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

7.

 

 

Bieg 12 min  (m)

 

1600

 

1700

 

1800

 

1900

 

2000

 

2100

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

 

 

1

 

1700

 

1800

 

1900

 

2000

 

2100

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

 

 

2

 

1800

 

1900

 

2000

 

2100

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

 

 

3

 

1900

 

2000

 

2100

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

2900

 

 

 

4

 

2000

 

2100

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

2900

 

3000

 

 

 

5

<!–[if !supportEmptyParas]–> <!–[endif]–>

NORMY SPRAWNO?CI FIZYCZNEJ W TENISIE STOŁOWYM – Mężczy?ni

 

 

 

Test         \             Wiek

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15

 

16

 

17

 

18-

 

P

 

1.

 

Skok w dal z miejsca (cm)

 

120

 

130

 

140

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

200

 

215

 

230

 

240

 

1

 

130

 

140

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

200

 

215

 

230

 

240

 

250

 

2

 

140

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

200

 

215

 

230

 

240

 

250

 

260

 

3

 

150

 

160

 

170

 

180

 

190

 

200

 

215

 

230

 

240

 

250

 

260

 

270

 

4

 

160

 

170

 

180

 

190

 

200

 

215

 

230

 

240

 

250

 

260

 

270

 

280

 

5

 

2.

 

Rzut z nad głowy piłką lekarską 2 kg  (m)

 

2,8

 

3,1

 

3,5

 

4,1

 

4,6

 

5,2

 

6,1

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

11,0

 

1

 

3,1

 

3,5

 

4,1

 

4,6

 

5,2

 

6,1

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

11,0

 

12,0

 

2

 

3,5

 

4,1

 

4,6

 

5,2

 

6,1

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

11,0

 

12,0

 

13,0

 

3

 

4,1

 

4,6

 

5,2

 

6,1

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,

 

11,0

 

12,0

 

13,0

 

14,0

 

4

 

4,6

 

5,2

 

6,1

 

7,0

 

8,0

 

9,0

 

10,0

 

11,0

 

12,0

 

13,0

 

14,0

 

15,0

 

5

 

3.

 

Unoszenie tułowia 1 min (#)

 

20

 

24

 

28

 

32

 

36

 

38

 

40

 

42

 

44

 

45

 

46

 

 

 

1

 

24

 

28

 

32

 

36

 

38

 

40

 

42

 

44

 

45

 

46

 

50

 

 

 

2

 

28

 

32

 

36

 

38

 

40

 

42

 

44

 

45

 

46

 

50

 

53

 

 

 

3

 

32

 

36

 

38

 

40

 

42

 

44

 

45

 

46

 

50

 

53

 

56

 

 

 

4

 

36

 

38

 

40

 

42

 

44

 

45

 

46

 

50

 

53

 

56

 

58

 

 

 

5

 

4.

 

Sprint  30 m (s)

 

6,6

 

6,4

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2,

 

5,0

 

4,8

 

4,6

 

4,4

 

1

 

6,4

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,8

 

4,6

 

4,4

 

4,3

 

2

 

6,2

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,8

 

4,6

 

4,4

 

4,3

 

4,2

 

3

 

6,0

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,8

 

4,6

 

4,4

 

4,3

 

4,2

 

4,1

 

4

 

5,8

 

5,6

 

5,4

 

5,2

 

5,0

 

4,8

 

4,6

 

4,4

 

4,3

 

4,2

 

4,1

 

4,0

 

5

 

5.

 

3-5m “Koperta” Slalom (s)

 

35,0

 

33,5

 

32,0

 

30,5

 

29,0

 

27,5

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

1

 

33,5

 

32,0

 

30,5

 

29,0

 

27,5

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

22,5

 

2

 

32,0

 

30,5

 

29,0

 

27,5

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

22,5

 

22,0

 

3

 

30,5

 

29,0

 

27,5

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

22,5

 

22,0

 

21,5

 

4

 

29,0

 

27,5

 

26,0

 

25,0

 

24,5

 

24,0

 

23,5

 

23,0

 

22,5

 

22,0

 

21,5

 

21,0

 

5

 

6.

 

“Skłon tułowia w przód”

(cm)

 

0

 

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

3

 

5

 

7

 

6

 

7

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

6

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

8

 

10

 

12

 

13

 

14

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

10

 

12

 

14

 

16

 

17

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

7.

 

 

 

 

 

Bieg 12 min  (m)

 

2000

 

2100

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

2900

 

3000

 

 

 

1

 

2100

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

2900

 

3000

 

3100

 

 

 

2

 

2200

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

2900

 

3000

 

3100

 

3200

 

 

 

3

 

2300

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

2900

 

3000

 

3100

 

3200

 

3300

 

 

 

4

 

2400

 

2500

 

2600

 

2700

 

2800

 

2900

 

3000

 

3100

 

3200

 

3300

 

3400

 

 

 

5

 

 

Badania medyczne, wydolnościowe i testy sprawności fizycznej mogą pomóc w uzyskaniu 

odpowiedzi na szereg istotnych pytań:

–          Jaki jest aktualny stan zdrowia i poziom przygotowania motorycznego? 

–          Jakie są specjalne potrzeby związane z przygotowaniem fizycznym?

–          Jakie są specjalne potrzeby związane ze swoim stylem gry?

–          Co wynika z aktualnego wieku, etapu rozwoju, doświadczenia sportowego, 

historii chorób i kontuzji, aktualnego poziomu gry, poziomu sprawności, 

poziomu zaangażowania, celów ogólnych i szkoleniowych itp. dla przygotowania 

fizycznego w najbliższym okresie?