Warunki szkoleniowe w naszym kraju PDF Drukuj Email
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Jerzy Grycan   
18.10.2009.

Szanowny Panie Bolku,

Dziękuję, za ciekawy komentarz w związku z artykułem O chińskim tenisie stołowym - 3. Według mnie poruszył Pan nieco inny aspekt tenisa stołowego, stąd nowy (chociaż zapewne ściśle powiązany z tamtym) artykuł, który jest moją refleksją i odpowiedzią...

 

Zwraca Pan uwagę na szereg fundamentalnych, bardzo istotnych spraw dotyczących organizacji warunków szkolenia, prawej-dolnej ćwiartki rzeczywistości ( "Co znaczy integralny tenis stołowy - wszystkie ćwiartki" ) -

 • ograniczone środki finansowe na rozwój tenisa stołowego w naszym kraju dla zawodników i trenerów (dodatkowo w okresie ogólnego kryzysu),

 • brak rozwiązań systemowych związanych z organizacją treningu tenisa stołowego w szkołach, 

 • małą przychylność władz sportowych dla tenisa stołowego oraz

 • ograniczoną bazę treningową.
To są bardzo ważne zagadnienia. Z tym się z Panem całkowicie zgadzam. 

 

 

Dodałbym do tego, kilka innych stwierdzeń:

- Finansowe środki publiczne (socjalizm). Przegrywamy z innymi dyscyplinami sportu w walce o środki publiczne. Mamy słabe (lub brak) mechanizmy uzyskiwania środków finansowych. Przykładowymi programami z różnych źródeł do wykorzystania przez nasze środowisko, na które można uzyskać razem miliony złotych to: ‘Kapitał ludzki’, ‘Współpraca przygraniczna’, ‘Młodzież w działaniu’ (UE); ‘Sport dla wszystkich dzieci’, ‘Wydawnictwa’, ‘Szkolenie kadr’ (MSiT); ‘Wakacje z zagrożonych terenów’ (MEN); ‘Fundusz Inicjatyw Społecznych’ (MPS);

- Przedsiębiorczość (kapitalizm). Niewielki margines jaki istnieje w naszym kraju i UE na kapitalistyczne metody rozwoju firmy szkoleniowej nie jest w ogóle wykorzystany. Na przykład trenerzy (z bardzo nielicznymi wyjątkami) nie posiadają elementarnej wiedzy i umiejętności prowadzenia małego biznesu, organizowania szkółek tenisa stołowego itp.; Wielu ludzi zajmujących się szkoleniem ma przekonanie bycia ofiarą losu jeśli chodzi o pieniądze, że ‘liczy się tylko kasa’, ‘nie dają pieniędzy’, ‘trenerowi dają tylko 300 PLN, gdyby więcej dawali, to wtedy możnaby coś zrobić’; takie przekonania są mocno zakorzenione zarówno wśród ludzi zarządzających, jak i szkolących; namiastką przedsiębiorczości w naszym tenisie stołowym, jest rozwijające się ‘sztundziarstwo’, które niestety wiąże się często z niską jakością, ale tak być nie musi, jest szansą rozwoju przedsiębiorczości i utrzymania się wielu ludzi;

- Zasoby ludzkie. Mamy w środowisku tenisa stołowego wysokiej klasy specjalistów od spraw finansowych (na przykład od uzyskiwania środków z różnych funduszy itp.);

- Infrastruktura. Mamy stosunkowo dobrą infrastrukturę na szczeblu najwyższego wyczynu – własny obiekt (centrum szkolenia w Gdańsku), dobre obiekty do szkolenia w Krakowie, Drzonkowie, Grodzisku, Nadarzynie, Gdańsku, Białymstoku itp.; Aczkolwiek nie zaspokaja to naszych potrzeb w wielu miejscach, i na niższych szczeblach szkolenia;

- Nowoczesna technologia. W naszym szkoleniu jest rażący brak wykorzystania nowoczesnej technologii wspomagającej zarządzanie szkoleniem i komunikacją z epoki informatycznej (na przykład programów typu Sport Director, ProPulsesPLAN, GameBreaker itp.);

- Sprzęt do tenisa stołowego. Na przykład PZTS ma dobry kontrakt sprzętowy z firmą Andro; liczna grupa naszych zawodników jest sponsorowana przez firmy Agasport , Gasport , Inters , Modest ,  czy Time-Out ; mamy dużą dostępność do wyskokiej jakości sprzętu do gry na różnych poziomach;Zgadzam się z Panem, że należałoby "spowodować postrzeganie tego sportu jako sportu masowego..., zapełnienie hal sportowych..., zapewnienie transmisji telewizyjnych... itd."...

Według mnie należy przygotowywać programy radykalnego rozwoju warunków szkoleniowych do poziomów światowych (infrastruktura, nowa technologia, trenażery, sprzęt, szkolenia finansowe, szkolenia marketingowe itp.);

Za tym jednak muszą się znaleźć odpowiednie wdrażane biznesplany, opracowywane przez sztaby trenersko-menedżerskie na wszystkich szczeblach (kluby, związki itp.), złożone przez odpowiednio wyszkolonych menedżerów i biznesowo myślących trenerów, ludzi, którzy zdają sobie sprawę z wymagań konkurencji.

Na nasze nieszczęście, Chińczycy nie ograniczają się tylko do tworzenia "pięknej teorii" jak szkolić mistrzów świata, ale także ją stale rozwijają i stale wdrażają ("stosują te teorie w praktyce"). Stawiają nam tym samym bardzo wysoko poprzeczkę...

Na nasze szczęście, pod wieloma względami, mamy w kraju i w Europie swoje silne strony i praktycznie nieograniczone możliwości rozwoju, które wskazuję między innymi w "Integralnym tenisie stołowy" . Zachęcam tu do przestudiowania "Co znaczy integralny tenis stołowy - wszystkie poziomy" .
"Najlepszych praktyk i strategii" do "modelowania" dotyczących sfery finansowej i organizacyjnej możemy i powinniśmy szukać w najwyżej rozwiniętych krajach zachodnich (nie w komunistycznych Chinach, choć prawdopodobnie wiele rozwiązań może być inspirujących również dla nas) i one powinny się znale?ć w programach szkolenia trenerów i menedżerów sportowych. Jak się szkoli najlepszych na świecie menedżerów sportowych, na przykład w USA czy w Australii, to ciekawy i istotny temat...

Tydzień temu miałem przyjemność i szczęście uczestniczenia w weekendowym II Polskim Kongresie Fitness & Wellness . Ta branża wydaje się rozwijać u nas kosztem sportu wyczynowego w ogóle (także naszego tenisa stołowego). Oni rozwijają swoje kluby i centra, i swoich trenerów i menedżerów, uwzględniając problemy, które Pan poruszył, na znacznie wyższym poziomie niż my. Do nich też systemy, finanse i sale same nie przychodzą. Oni to wypracowują... wygląda na to że 'krok po kroku' zespołowym wysiłkiem... i w chwili obecnej są dalej niż my...

Aczkolwiek, w prowadzonym przez nas kursie instruktorskim Łomianki 2008 poruszone przez Pana sprawy miały szczególnie obszerne i znaczące miejsce w programie , i z pewnością są i będą bardzo istotne w innych szkoleniach treneskich i instruktorskich integralnego tenisa stołowego.

 

Z poważaniem

Jerzy Grycan

 P.s. Jest wiele powodów do tego aby uprawiać tenis stołowy niezależnie od 'dobrych' lub 'złych' warunków szkoleniowych. Integralny rozwój każdego z nas jest w dużym stopniu możliwy często 'wbrew warunkom'. Według mnie konieczność pogodzenia u nas uprawiania tenisa stołowego z nauką w szkole, nawet na akademickim poziomie, można wykorzystać jako przewagę w stosunku do Chin. Słowo "kryzys" w języku chińskim, znaczy także "okazja"...


Dodaj do Ulubionych (642) | Zacytuj ten artykuł na twojej stronie | Odsłon: 4565

Komentarz (3)
Komentarz RSS
1. 20-10-2009 20:25
 
Dzisiejsza oferta dla sektora MSP
Darmowe szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorców. Cykl konferencji "Owoce Biznesu. Dobra oferta krokiem do sukcesu" (kliknij) to doskonała okazja do pogłębienia wiedzy na temat możliwości finansowania przedsięwzięć gospodarczych ze ?ródeł alternatywnych wobec kredytu bankowego.
Gość
 
2. 27-10-2009 20:44
 
Dzisiejsza oferta dla sektora MSP
Pokilku latach wróciłem do prowadzenia zajęć z tenisa stołowego i zauważam pewien postęp. Obecnie pracuję dopiero 11 miesiąc i jestem nadal w okresie fascynacji wszystko mnie cieszy a ćwiczący robią kolosalne postępy. Opiszę warunki treningowe w szkółce, którą założyłem i prowadzę.  
Okres przerwy w trenowaniu i prowadzeniu zajęć z tenisa stołowego (kurs instruktorski skończyłem w 1995 roku) wykorzystałem na ukończenie studiów administracji na KULu oraz AWF w Gdańsku i studiów podyplomowych menagera sportu i podyplomową informatykę. Może wygląda to jak jakieś przechwałki ale w dalszej części będzie to ukazywało przydatność w prowadzeniu szkolenia.  
Rozpoczynając jesienią 2008 roku organizację szkółki tenisa stołowego miałem o wiele łatwiejszą drogę niż kilkanaście lat temu.  
Organizację szkółki tenisa postanowiłem oprzeć na następujących podstawach które zaliczam do WARUNKÓW SZKOLENIOWYCH. 
1. Baza treningowa 
2. ćwiczący  
3. Finansowanie działalności 
4. Uwarunkowania środowiskowe. 
BAZA TRENINGOWA 
A. warunki lokalowe. 
Szkółkę założyłem w nowododanej hali sportowej o wymiarach 36x20m z klimatyzacją i trybunami na 150 osób (ze względu na to iż hala ma system nawiewowo-klimatyzacyjny dzieci nie trenują w zimnie co zawsze było mankamentem moich treningów). Halę mam praktycznie do wyłącznej dyspozycji to inne sekcje muszą się dostosować do moich zajęć. 
B. warunki sprzętowe. 
Jako manager sportu wspólnie z dyrekcją szkoły i władzami samorządowymi napisałem projekt do ministerstwa edukacji na wyposażenie nowo powstałych hal, który został pozytywnie rozpatrzony. Dzięki temu mogłem kupić stoły, płotki do wyznaczania pola gry, stoliki sędziowskie, numeratory, rakietki itp. Zakupując sprzęt przez moment (5 minut) miałem dylemat czy iść na jakość czy na ilość. Otrzymałem oferty z 3 liczących się firm w kraju i tu muszę przyznać że fachowością porad wszystkie są na równym poziomie. I tak do szkółki szkolącej dzieci zakupiłem 10 stołów z atestem ittf o 25mm blacie, trenażer. Myśląc perspektywicznie o rozwoju sekcji zakupiłem również wyposażenie siłowni. 
Do warunków zaliczam również sprzęt którym zawodnicy grają (deski, okładziny, piłeczki, dresy odzież). Tu akurat zauważam ogromny postęp. W Internecie wyszukuję sprzęt jaki mi jest potrzebny telefonicznie zamawiam lub w razie jakichś wątpliwości konsultuję to ze sprzedającym (parametry itp.) i następnego dnia mam to już w drugiej części kraju. 
Oczywiście laptop, rzutnik kamera cyfrowa i bezprzewodowy dostęp do internetu na hali i boisku (przy szkole mam oddane boisko wielofunkcyjne Orlik 2012) 
ćWICZ?CY 
Zajęcia rozpocząłem z grupą 10 osobową 7-9 latków dziewcząt i chłopców. I po kilku miesiącach mam taką sytuację że musiałem zorganizować 2 grupę bo dzieci bardzo chętnie garną się do tenisa stołowego. (po raz pierwszy w mojej pracy zdarzyło się, że dzieci przeszły do uprawiania tenisa stołowego z drużyny piłki nożnej) . Oczywiście jestem świadom tego, że powinno się przeprowadzić testy przydatności dzieci do uprawiania tenisa stołowego ale osobiście uważam, że nie każdy może zostać mistrzem a to dziecko, które będzie w sposób rekreacyjny uprawiać tą dyscyplinę jest równie ważne (co udowodnię w pó?niejszej części).  
FINANSOWANIE DZIAŁALNO?CI 
Największa bariera w rozpoczęciu normalnego działania. Nie mając jako sekcja osobowości prawnej nie mogłem się starać o dofinansowanie u władz samorządowych, w administracji publicznej oraz w fundacjach. Ale i tą barierę można jakoś przebrnąć. Urząd opłaca trenera (czyli mnie) oraz finansuje dojazdy. Sponsorzy na zakupują sprzęt potrzebny do prowadzenia zajęć, a nasza sekcja została sekcją klubu piłkarskiego. 
UWARUNKOWANIA ?RODOWISKOWE 
W miejscowości, w której pracuję tenis stołowy konkuruje tylko z jedną dyscypliną piłką nożną i w tym środowisku kibiców i większej części mieszkańców to piłka jest sportem wiodącym ale w zarządzie klubu jest kilku ludzi, którzy nie mają klapek na oczach i widzą tylko piłkę nożną i pomagają w rozwoju tenisa stołowego. Również w jedynej szkole w mojej miejscowości dyrektor szkoły uprawiała tenis stołowy (wprawdzie tylko w sposób rekreacyjny) ale właśnie ta rekreacja zaszczepiła w niej zamiłowanie do tenisa stołowego i w ogóle całego sportu.  
PODSUMOWANIE I MOJE WNIOSKI 
Podsumowując moją może przydługą wypowied? warunki mamy porównywalne do tych jakie są w całej europie.  
Młodzież również mamy chętną do podjęcia ciężkiego wysiłku jeśli przedstawi się jej cel jaki chcemy osiągnąć i wytłumaczy metody i formy jakimi to chcemy osiągnąć.  
Kadra szkoleniowa cóż tu zauważam braki - u siebie jako u prowadzącego zauważam braki ale i to staram się naprawiać korzystając z Internetu oraz książek (jest ich jednak bardzo mało) dlatego jestem na etapie składania dokumentów na trenerskie studia podyplomowe. 
Wsparcie dla klubów zauważam brak szkoleń metodycznych dla trenerów prowadzących zajęcia z młodzieżą, gdzie mogliby dowiedzieć się o najnowszych metodach treningowych. 
Władze związkowe - Okręg w chwili obecnej nam styczność z władzami okręgowymi tenisa stołowego (zaczynam szkółkę od podstaw) wszyscy są super nawet większość znam z wcześniejszej swojej działalności ale w ich działaniu zauważam brak nowoczesnego nastawienia do sportu. Sport w XXI wieku to nie tylko sukces sportowy wygranie meczu ale i widowisko medialne zabawa i rozrywka dla kibiców.
Zarejestrowany
 
Piotr Zarzecki
3. 02-01-2014 07:29
 
Zarobki w Superlidze
Nie zgadzam się z fragmentem wspomnianego komentarza, iż nie da się na tym sporcie zarobić. Dlatego przesyłam link, który (mam nadzieję) zmieni podejście nadawcy tekstu: 
 
 
http://www.superliga.com.pl/aktualnosci/ile-mozna-zarobic-w-superlidze.html
Gość
 

Napisz Komentarz
 • Proszę utrzymaj temat wiadomości związany z przedmiotem artykułu.
 • Osobiste słowne ataki będą usunięte.
 • Proszę nie używaj komentarzy, by zatkać twoją witrynę. Taki materiał będzie usunięty.
 • Upewnij się zanim klikniesz przycisk 'Wyślij', czy widzisz poprawny kod zabezpieczń chroniący naszą witrynę przed spamem. Jeśli nie, kliknij *Odśwież Stronę* w twojrej przeglądarce.
 • Jeśli nie możesz przesłąćzawartości prawdopodobnie wpisano zły kod bezpieczeństwa.
Imię:
E-mail
WWW
Tytuł:
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Komentarz:Kod:* Code
Powiadom mnie o komenatrzach

Powered by AkoComment Tweaked Special Edition v.1.4.6
AkoComment © Copyright 2004 by Arthur Konze - www.mamboportal.com
All right reserved